Συμβούλους για τη μεταφορά του καζίνου Πάρνηθας προσέλαβε η ΕΕΕΠ

Στην πρόσληψη τεσσάρων συμβούλων για τη μεταφορά του καζίνου της Πάρνηθας προχωρά η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με στόχο την ολοκλήρωση ελέγχου του σχετικού φακέλου χωρίς καθυστερήσεις.

Με ιδιαίτερα στενό χρονοδιάγραμμα, τέσσερις σύμβουλοι που προσλαμβάνει άμεσα η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) θα πρέπει να προχωρήσουν στην αξιολόγηση του «φακέλου τεκμηρίωσης» για τη μεταφορά του καζίνου της Πάρνηθας σε νέα τοποθεσία.

Μετά και την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου τον περασμένο Μάρτιο για τη δυνατότητα μεταφοράς επιχειρήσεων καζίνων σε άλλη θέση εντός του νομού όπου λειτουργούν για λόγους βιωσιμότητας, η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. ολοκλήρωσε τον απαιτούμενο φάκελο τεκμηρίωσης και έχει ήδη υποβληθεί από τις 3 Αυγούστου στην ΕΕΕΠ.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το καζίνο Πάρνηθας θα μετεγκατασταθεί στην περιοχή Δηλαβέρη (Μαρούσι, Αττική), σε ιδιωτική έκταση 55 στρεμμάτων, μία επένδυση 200 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει ξενοδοχείο πολυτελείας, αίθουσες εκδηλώσεων, εστίαση, υπόγεια πάρκινγκ και 30 στρέμματα πράσινο και ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους.

Ο ρόλος των συμβούλων θα είναι καθοριστικός καθώς η εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π. υποβάλλεται μαζί με τον φάκελο τεκμηρίωσης και τις γνώμες των ανεξάρτητων συμβούλων στον υπουργό Οικονομικών, προκειμένου να συντάξουν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο θα εγκρίνεται η κατ’ εξαίρεση μεταφορά του καζίνου της Πάρνηθας και θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της μεταφοράς. Το σχέδιο θα κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αφού εγκριθεί, υπογράφεται και ξεκινούν οι διαδικασίες έκδοσης των απαραίτητων αδειών.

Η γνωμοδότηση της ΕΕΕΠ θα πρέπει να έχει ληφθεί βάσει του χρονοδιαγράμματος στις 2 Οκτωβρίου, ωστόσο μπορεί να απαιτηθεί από την Επιτροπή μία μικρή παράταση περίπου 10 ημερών.

Στο πλαίσιο αυτό:

  • Εγκρίνεται η διενέργεια διαπραγμάτευσης της ΕΕΕΠ με τον καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Χριστοφή Νικόλαο, για την προμήθεια υπηρεσιών Συμβούλου Κοινωνικών Επιστημών, στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταφοράς του καζίνου Πάρνηθας, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 και 32Α του ν. 4412/2016, με ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι του ορίου της περίπτωσης β’ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α 147), και συγκεκριμένα μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
  • Την έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης της Ε.Ε.Ε.Π. με την εταιρεία «EUROCONSULTANS (ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.)» για την προμήθεια υπηρεσιών Οικονομικού Συμβούλου στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταφοράς του καζίνου Πάρνηθας, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π., έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι του ποσού των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
  • Εγκρίνεται η διενέργεια διαπραγμάτευσης της ΕΕΕΠ με τον καθηγητή Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών κ. Γεώργιο Πανέτσο, για την προμήθεια υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταφοράς του καζίνου Πάρνηθας, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπο της ΕΕΕΠ, έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι του ορίου του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
  • Την έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης της Ε.Ε.Ε.Π. με τη δικηγορική εταιρεία «ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την προμήθεια υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταφοράς του καζίνου Πάρνηθας, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π., έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι του ποσού των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων (139.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α

Υπενθυμίζεται πως βάσει της νομοθεσίας, η Επιτροπή για την μεταφορά καζίνου μπορεί να προσλάβει 4 συμβούλους (νομικό, τεχνικό, οικονομικό και κοινωνικών επιστημών), με στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης, της διατήρησης των θέσεων εργασίας, της ανταγωνιστικής λειτουργίας των αγορών τυχερών παιγνίων αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος και της χωροταξίας.

Πηγή

Μάθε πρώτος όλα τα νέα

Γράψου στο newsletter μας και ενημερώσουμε πρώτος για τα νέα του χώρου.